Styrelsen

Kontakta styrelsen

Mats Frösemo - Ordförande mats.frosemo@kvillebc.se   0703 - 11 59 34

John Åkersson - Vice Ordförande - john.akersson@kvillebc.se

Christer Åkerman - Kassör - christer.akerman@kvillebc.se

Michael Nilsson - Sekreterare - michael.nilsson@kvillebc.se

Alex Farasati - Ledamot - alex.farasati@kvillebc.se

Mireille Gyde -Suppleant - mireille.gyde@kvillebc.se

Brigitta Buusch Johansson - Suppleant - birgitta.buusch.johansson@kvillebc.se

Thomas Fälldin- Suppleant - thomas.falldin@kvillebc.se