Styrelsen

Kontakta styrelsen

Mats Frösemo - Ordförande mats.frosemo@kvillebc.se   0703 - 11 59 34

Gustaf Friberg - Sekreterare, Vice ordförande - gustaf.friberg@kvillebc.se

Christer Åkerman - Kassör - christer.akerman@kvillebc.se

Rickard Andresen - Ledamot - rickard.andresen@kvillebc.se

Stefan Eklund - Ledamot - stefan.eklund@kvillebc.se

Brigitta Buusch Johansson - Suppleant - birgitta.buusch.johansson@kvillebc.se

Tord Nordin - Suppleant - tord.nordin@kvillebc.se