Regler för spons

Allmänna regler för spons

Sök spons här

Uppdaterat: 2023-05-28.

För att få spons måste man deltaga i Kville BC sponsprogram, vilket är synonymt med tävlingsmedlemskap och kostar 400kr per år 2021 utöver medlemsavgift

Som tävlingsmedlem hos Kville BC har du rätt att söka spons (startavgift och reseersättning) för att tävla på Swedish Pool Tour vid 8 tillfällen per säsong.

Alla tävlingar (utom lag SM final) räknas som 1 sponstillfälle.

Vid vinst av prispengar högre än klubbens ersättningsnivå utgår ingen spons.

Reseersättning utgår från Kville biljard eller närmare resväg.

Klubben ställer krav på samåkning - För att reseersättning ska betalas ut, ska den som söker reseersättning, stämma av med andra Kvillespelare om samåkning till tävlingen. Finns det plats i någon bil ska denna möjlighet användas.

Spons till startavgift är följande: (OBS: just nu betalas bara 60% av ordinarie sponsbelopp till startavgift, då vi annars riskerar att överskrida budget)

 • FargoRate högre än 650 - 800kr (motsvarande Elit)
 • FargoRate 650 till 551 - 500kr (motsvarande Klass 1)
 • FargoRate 550 eller lägre - 300kr (motsvarande Klass 2)

Sponsansökan måste inkomma till http://bit.ly/kvillebc senast den tidpunkt SBF har deadline för anmälan till tävlingen.

Klubbens officiella klubbtröja måste användas minst en av tävlingsdagarna på den tävling man sökt spons för.

Andra förutsättningar för spons:

 • Deltagit som tävlingsledare eller funktionär, minst 1 gång på våren och 1 gång på hösten. De tävlingar som gäller är:  Torsdagstävling, SPT, KM eller hallens tävlingar.
 • Eller på annat vis bidraga till klubbens utveckling och framtid. T.ex. styrelseuppdrag, ansvara för något projekt eller annan verksamhet som bedrivs av klubben.
 • Vara på plats tidigare än sin starttid för att hjälpa tävlingsledning i de tävlingar klubben anordnar, både att förbereda samt att bistå under tävlingens gång.

Medlemmar som inte följer reglerna kan komma att mista möjligheten att deltaga i sponsprogrammet.

 

Regler för spons i internationella tävlingar (EU)

 • Sökande skall ha betalat medlemsavgift och betalat för sponsprogrammet
 • Sökande uppfyller de allmänna krav och regler som finns för spons i klubben (se ovan)
 • Sökande skall bifoga sammanställning av totala kostnader, och bidrag från andra sponsorer
 • Det går att söka spons för resa och startavgifter
 • Tävlingen skall vara sanktionerad av SBF
 • Sökande skall ha minst 1 sponstillfälle kvar att nyttja
 • Endast 1 ansökan per år och individ får godkännas
 • Max 5 000:- per sökande.
 • Sökande skall avrapportera till klubben efter tävlingen, och gärna under tävlingen
 • Sökande skall göra något extra som bidrar positivt till klubben
 • Beslut tas i varje enskilt fall av styrelsen, som också tar hänsyn till den totala budgeten