Årets förening

Årets förening 2022

Förbundsstyrelsens motivering:

Årets förening är för andra året i rad Kville Biljard Club. Det arbete som läggs ner i föreningen och det engagemang de visar för biljardsporten gör att förbundsstyrelsen återigen vill lyfta fram Kville BC. Föreningen visar gång på gång att de bryr sig om biljardsportens framtid genom den verksamhet de bedriver, att de engagerar sig i olika projekt, arrangerar tävlingar och rapporterar sin verksamhet.

De träffar regelbundet sin RF SISU konsulent och rapporterar utbildningstimmar. Under 2022 ansökte de även om LOK-stöd efter att vi bett alla föreningar att se över sin verksamhet för att se om det bedrevs verksamhet som var LOK-stödsberättigad. Det här är insatser som är oerhört viktiga för sporten och som gör biljarden synlig inom idrottsrörelsen. Vi lyfte förra året upp att det hos Kville BC är lika viktigt med gemenskapen som möjligheten för spelarna att utveckla sitt spel. Detta är givetvis fortfarande lika viktigt hos föreningen och syns i de aktiviteter de arrangerat för sina medlemmar under året.

Grattis Kville BC – Årets förening!

Årets förening 2021

Förbundsstyrelsens motivering:

Under ett år med fortsatta pandemirestriktioner och begränsade möjligheter till tävling valde Kville Biljard club att satsa på medlemsfrämjande aktiviteter. Föreningen har med utgångspunkt i Biljardförbundets värdegrund arbetat fram och antagit en egen värdegrund som ska genomsyra all deras verksamhet samt ge en trygghet och vägledning till alla medlemmar i föreningen. Hos Kville BC satsar man lika mycket på att medlemmarna ska ha möjlighet att utveckla sitt biljardspel som på den sociala samvaron och gemenskapen.

Kville BC var under 2021 en av pilotföreningarna i projektet Biljard för äldre – En kö hela livet. Ett projekt som blev mycket lyckat och som har gett föreningen ett antal nya medlemmar. Kville BC var också under hela pilotprojektet mycket aktiva i det gemensamma arbetet tillsammans med SBF i att driva och utveckla projektet för att locka fler äldre till biljarden.

Kville BC arbetar varje år tillsammans med sin konsulent hos RF SISU Västra Götaland för att utveckla föreningen. Ett viktigt arbete både för föreningen och för biljarden i stort. Kville är ett föredöme för andra föreningar i detta arbete och genom att rapportera sina aktiviteter bidrar de till den statistik som visar att det bedrivs verksamhet inom biljarden.