Styrelse

Kontakta styrelsen

Mats Frösemo - Ordförande   mats.frosemo@kvillebc.se   0703 - 11 59 34

Morgan Norberg - Vice Ordförande   morgan.norberg@kvillebc.se

Daniel Rosander - Ledamot  daniel.rosander@kvillebc.se

Anton Havås - Styrelseledamot   anton.havas@kvillebc.se

Tord Nordin - Suppleant   tord.nordin@kvillebc.se

Fredrik Pehrsson - Suppleant   fredrik.pehrson@kvillebc.se

Gustaf Ålander - Webbansvarig   gustaf.alander@kvillebc.se