Styrelse

Kontakta styrelsen

Mats Frösemo - Ordförande  mats.frosemo@kvillebc.se 0703 - 11 59 34

Morgan Norberg - Vice Ordförande  morgan.norberg@kvillebc.se

Björn Göransson - Kassör bjorn.goransson@kvillebc.se

Magnus Andersson - Sekreterare magnus.andersson@kvillebc.se

Anton Havås - Styrelseledamot  anton.havas@kvillebc.se

Tord Nordin - Suppleant   tord.nordin@kvillebc.se

Fredrik Pehrsson - Suppleant  fredrik.pehrson@kvillebc.se

Gustaf Ålander- Webbansvarig  gustaf.alander@kvillebc.se