Regler för spons

 

 

Sök spons här

Uppdaterat: 2019-06-10 Gäller från säsong 2019-2020

För att få spons måste man deltaga i Kville BC sponsprogram (400kr per år 2019)

Som medlem hos Kville BC har du rätt att söka spons (startavgift och reseersättning) för att tävla på Swedish Pool Tour vid 8 tillfällen per säsong.
Du kan söka till internationella tävlingar, styrelsen tar då beslut från fall till fall.

Alla tävlingar (utom lag SM final) räknas som 1 sponstillfälle.
Vid vinst av prispengar högre än klubbens ersättningsnivå utgår ingen spons.

Reseersättning utgår från Kville biljard eller närmare resväg.
Klubben ställer krav på samåkning.
För att reseersättning ska betalas ut, ska den som söker reseersättning, stämma av med andra Kvillespelare om samåkning till tävlingen. Finns det plats i någon bil ska denna möjlighet användas.

Spons till startavgift är följande:

  • FargoRate högre än 650 - 800kr (motsvarande Elit)
  • FargoRate 650 till 551 - 500kr (motsvarande Klass 1)
  • FargoRate 550 eller lägre - 300kr (motsvarande Klass 2)

Sponsansökan måste inkomma till http://bit.ly/kvillebc senast den tidpunkt SBF har deadline för anmälan till tävlingen.

Klubbens officiella klubbtröja måste användas minst en av tävlingsdagarna på den tävling man sökt spons för.

Andra förutsättningar för spons:

  • Deltagit minst 1 gång senaste månaden innan ansökt tävling på någon av klubbens träningstillfällen. Dessa hålls måndagar kl 16-19 och söndagar kl 12-15.
  • Eller på annat vis bidraga till klubbens utveckling och framtid.
  • Vara på plats tidigare än sin starttid för att hjälpa tävlingsledning i de tävlingar klubben anordnar, både att förbereda samt att bistå under tävlingens gång.

Om tävlande p.g.a. SBF:s regler endast kan spela i en högre klass än hen är rankad, skall hen få spons för den klass hen måste spela i.

Medlemmar som inte följer reglerna i sponsprogrammet kommer inte att få någon spons utbetald.

Mats Frösemo / Ordförande