Kville BC sponsregler

 

Som licensmedlem hos Kville BC har du rätt att söka spons för att tävla på Swedish Pool Tour vid 8 tillfällen per säsong. Det du kan ansöka om är startavgift samt reseersättning till tävlingar. Reseersättning utgår endast från Kville biljard och klubben ställer krav på samåkning.

Spons till startavgift är följande:

Rankad 32-1 650:-

Rankad 96-33 400:-

Rankad >96 250:-

För att få ta del av spons gäller följande:

  • Sponsansökan måste inkomma senast torsdag kl 17.00 innan tävling till spons@kvillebc.se
  • Klubbens officiella klubbtröja måste användas
  • Deltagit minst 1 gång senaste månaden innan ansökt tävling på någon av klubbens träningstillfällen. Dessa hålls:
    • tisdagar kl. 18-20
    • lördagar kl. 12-15
    • söndagar kl. 12-15
  • Hjälpa tävlingsledning de tävlingar klubben anordnar, både att förbereda samt att bistå under tävlingens gång. Obs! Vid vinst av prispengar högre än klubbens ersättningsnivå utgår ingen spons.

Sponsreglerna ses nu över av styrelsen.

 Om besluts tas, kommer de nya sponsreglerna att presenteras inför nästa säsong.

Mats Frösemo / Ordförande