Föreningsstruktur

Idrottens organisation består av Riksidrottsförbundet, distriktidrottsförbunden, specialidrottsförbunden, specialidrottsdistriktsförbunden och idrottsföreningarna.

Riksidrottsförbundet (RF)

Specialidrottsförbund (SF)

Svenska Biljardförbundet

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Biljard

Förening

Kville BC